SRT, odstranění bloků - Sidfit

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Esoterika
 
Spiritual Response Therapy (SRT)
SRT je metoda odlišná od většiny používaných způsobů alternativních terapií. Jejím základem je napojení se na Vyšší Já, které představuje soubor duchovních bytostí s vyšší úrovní vědomí. S jejich pomocí je možné zkoumat a řešit podvědomé a duševní záznamy člověka. Duše má všechny informace o tom, co zažila, uložené v tzv. akašických záznamech. Prostřednictvím Vyššího Já je možné zjistit, které negativní a škodlivé energie a programy si duše s sebou nese a následně je přetransformovat na pozitivum. Duše při tomto procese nabude nové zkušenosti a umožní se její rychlejší rozvoj. Odstraní se blokující energie, které komplikují život. Často o nich na vědomé úrovni ani nevíme. Tyto negativní energie mohou pocházet z tohoto, ale i z minulých, paralelních nebo budoucích životů. Z hlediska duše je čas vnímán jinak. Tím, že se při čistění negativních energií a programů uleví duši, uleví se i fyzickému tělu, které potom může rychleji a efektně regenerovat a úspěšně čelit mnohým nemocem.
Práce s Vyšším Já spočívá v používaní kyvadla, které zprostředkovává odpovědi na kladené otázky a soustavy 40 tabulek, kde je zařazená většina problémů, na které duše při své cestě může narazit. Před každou prací s klientem žádám o povolení na práci .
Konzultace je pro klienta nenáročná a pohodlná, není zapotřebí absolvovat žádné cviky, postoje ani složité manipulace. Vyžaduje se od něho jen vědomá snaha řešit vlastní problémy. Při čištění negativních energií mnozí klienti vnímají různé pocity, například teplo na hrudi, mrazení na zádech ... Tyto projevy však trvají velmi krátce a jsou jen důsledkem zablokovaných energií a emocí, které klient v sobě držel a při čistění dostaly možnost se uvolnit. Během konzultace si klient často uvědomí, proč vznikli mnohé z jeho problémů. Je to motivace k novému, pozitivnímu myšlení a pohledu na sebe sama. . A to je důležitý předpoklad na to, aby se staré problémy už nevracely.
Výhodou metody SRT je, že práce skrze Vyšší Já je rychlá a mnozí klienti pociťují značnou úlevu. Jedna konzultace metodou SRT trvá přibližně 1 až 2 hodiny. Počet konzultací potřebných k úplnému vyčištění závisí od závažnosti a množství negativních programů a energií. Ve většině případů postačí jedna až dvě konzultace.
Každý člověk je unikátní bytost obdařená svobodnou vůlí. Znamená to, že každý dělá rozhodnutí ve svém živote sám. Když člověk přijme svoje problémy a těžkosti a zvolí si život ve stresu a nemoci nebo se rozhodne jim čelit a pracovat na svém rozvoji, je na každém z nás. Máme právo si vybrat. Pokud se sami rozhodneme řešit svoje problémy a přijmout zodpovědnost za vlastní život, potom může být metoda SRT nápomocná. Odměnou za tuto snahu bude pocit svobody, uvolněnosti a radosti ze života.
Co je možné metodou SRT řešit:
• zablokované disharmonické energie, které pocházejí z traumatizujících zážitků, konfliktů a stresových situací
• problémy s učením, soustředěním, stresem vůči škole a nebo konkrétnímu předmětu
• únavu, nespavost, nedostatek energie, pocit opuštěnosti, nejistoty nebo strachu
• stavy úzkosti, fóbie a deprese
• zadrhávání způsobené psychickým traumatem
• většinu alergií, jako například potravinová alergie, senná rýma, průdušková astma a podobně
• dlouhou trvající bolesti, jejich příčinu nemůže klasická medicína objasnit
• některé problémy s kůží
• noční pomočování
• příbuzenské, kolegiální nebo partnerské vztahy, zjištěním a vyčištěním vzájemných blokujících energií, závislostí, přísah
• nevyřešené záležitosti a traumatické zkušenosti z minulých životů, které blokují náš rozvoj v současném živote a mnohokrát se podílejí na rozvoji chorob
• otestovaní, které živiny, minerály a vitamíny má tělo v nedostatku a z jakých zdrojů je získat
• zablokované, uzavřené a disharmonicky pracující čakry
• přivtělené duše, duchovní paraziti a další entity
• zóny s negativní energií, nacházející se ve vašem bytě a nebo pracovišti
• je možné od negativních energií vyčistit rostliny, zvířata a předměty
• vyčištěním energií zablokovaných na úrovni tělesných orgánů a jejich ovlivnění pozitivními vibracemi je možné v mnohých případech umožnit tělu, aby se samo lépe regenerovalo a tak zlepšit stav mnohých nemocí
• neschopnost prožít naplno svůj život a najít si v něm svoje místo
Čím tato metoda není:
• náhradou běžné lékařské praxe
• lidovým léčitelstvím
• léčením pomocí přikládání rukou
• šířením náboženství nebo ideologie
"zpracoval L. Ruttkay, www.srt.szm.sk"

Ty a tvé duchovní spojení
SRT je duchovní proces léčení. Jsme bytosti nekonečného vědomí, které bydlí ve fyzickém těle, abychom se učili a rostli. Jsme zde na této planetě, jak jsme také byli na spoustu jiných planetách a jiných tělech, aby vědomí které jsme nabyli v duchovních říší (rajská zahrada) mohlo být převedené do praxe. Existují tři hlavní úrovně vědomí, které nás činí takovými, jakými jsme.
1. Vědomá mysl Programátor (pozoruje a učiní rozhodnutí)
2. Podvědomá mysl Počítač, který nahrává a ukládá informace
3. Supervědomí Vyšší Já: Zdroj, Duch, Světlo v nás, Ježíš v nás
Vědomá mysl je programátor, který pracuje s našimi pěti smysly. Vědomá mysl jé v zásadě objektivní, rozpoznává, rozhoduje, neustále se mění, roste a učí se. Má řeč, žádné vzpomínky a velmi malou paměť.
Podvědomá mysl je v zásadě subjektivní. Ukládá a vše uvolňuje co bylo rozpoznáno pěti smysly. Je to sídlo citů, nikdy nespí, přirozeně se hýbe jako i vědomá mysl a je kanálem pro Vyšší Já. Potřebuje lásku a pozornost, směje se a pláče, má řeč těla, neumí myslet, má spontánní bezděčné funkce, chování, cítí bolest, má úplnou paměť a může vše vyvolat, co bylo v těle zažité. PODVĚDOMÁ MYSL odpovídá na povely a provádí automatické tělesné funkce. Prostřednictvím Vyššího Já pracuješ s tvým podvědomím, abys vyčistil nežádoucí programy.
Supervědomí (Vyšší Já) je DUCH/ZDROJ, první důvod, hlavní hybatel, nemění se, je věčný, Duch Svatý, Vyšší Já, perfektní Otec/Matka/Rodiče, Dech, Moudrost. Vyšší Já může pracovat pouze pro naše nejvyšší dobro. Ježíš odkazoval u Vyššího Já na „Otec ve mně". Je to zdroj pravdy a intuice, které se myšlenkami, symboly, ideami, koncepty vyjadřují. Vyšší Já se skládá ze skupiny duší, jejichž hlavní funkce je vést duši jejím vědomím já, k lásce Ježíšovo Já. Jeho esence je radost a štěstí nad výrokem DUCHA prostřednictvím perfektní idee - muž/žena (ty). Tato skupina má přístup k dalšímu spektru vědomé úrovně (zobrazená na tab. 3).
Kyvadlo je nástroj, nezáleží na váze, dost lehké, aby se s ním dalo snadně hýbat, na šňůře nebo řetízku. Je používané k dostání odpovědí „ano" a „ne" a k vytvoření bezpečné komunikační cesty mezi tvé podvědomé mysli a Vyšším Já. Kyvadlo je při používaní tabulek použito jako ukazatel.
Ideomotorická odpověď je svalový pohyb, který je podnícený podvědomím. Je to odpověď podvědomí nebo Vyšším Já na danou otázku, k ukázání, které tabulky mají být použité pro identifikaci programů, které mají být prozkoumané, ale také pro určení, jestli čištění proběhlo úplně. Vyšší Já ukazuje ideometrickou odpověď prostřednictvím podvědomí a hýbe s kyvadlem.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky