Iontová detoxikace, detoxikace organismu - Sidfit

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Péče o tělo
 
IONTOVÁ DETOXIKACE PROFESIONÁLNÍM DETOXIKAČNÍM PŘÍSTROJEM

Organismus velmi často nestíhá odstraňovat množství toxinů z těla, což se projevuje zdravotními potížemi různého druhu. Detoxikační přístroj pomáhá tyto jedovaté látky odstranit z těla a tím očistit a rychleji regenerovat organismus.
Díky ojedinělému způsobu detoxikace organismu se snižují rizika onemocnění a naopak se zvyšuje energie a obranyschopnost člověka.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Detoxikační lázeň efektivně vyrovnává poměry mezi kladnými a zápornými ionty v těle, což se projeví rozptýlením nežádoucích toxinů.
Proces iontového čištění stimuluje všechny buňky těla k intenzivnější látkové výměně tím, že obnoví jejich energetickou rovnováhu.
Používání detoxikačního přístroje zvyšuje celkovou energii, fyzické a psychické zdraví.
Detoxikační přístroj zvyšuje cirkulaci krve.
Zvyšuje se kvalita kůže včetně lymfatických otoků.
IONTOVÁ DETOXIKACE
Při iontové detoxikaci dochází k postupnému odstranění toxinů z těla na základě stimulace buněk elektromagnetickým polem (bio energie). Tělní tekutiny přijímají bio-energii iontů ve vaničce přes chodidla a přenášejí ji k jednotlivým buňkám. Ty pak dokážou daleko snáze vyplavovat nahromaděné toxiny a nežádoucí metabolity a zároveň efektivněji přijímat živiny.
DRUHY TOXINŮ, K JEJICHŽ ODSTRANĚNÍ DETOXIKAČNÍ PŘÍSTROJ PŘISPÍVÁ

Zevní toxiny
Jedovaté kovy (rtuť, olovo, cín, …)
Radioaktivní látky (uran, kobalt, radon, …)
Chemické látky (dioxiny, ftaláty, …)
Automobilové splodiny
Léky – především antibiotika, anestetika, hormonální léky
Přídavné látky v potravinářství
Očkovací látky
Kosmetické prostředky
Mikroorganismy (bakterie, viry, plísně, paraziti, …)
Vnitřní toxiny
Vše je v těle propojeno sítí jemných kapilár, které tělo vyživují, okysličují a odvádějí odpadní a toxické látky. Porucha mikrocirkulace bývá důvodem různých akutních i chronických onemocnění.

- Problémy oběhového systému
- Různé exémy a kožní problémy
- Imunitní problémy
- Chronická únava a vyčerpání
- Bolesti, migrény
- Menstruační bolesti a potíže
- Trávicí potíže a záspa
- Problémy močových cest
- Nespavost, deprese a úzkostné stavy
- Kvasinky a jiné plísně v organismu, acidóza. 

Lidská chodidla mají obrovskou spoustu pórů, mazových žláz, nervových zakončení a reflexních bodů. Mazové žlázy jsou těsně spojeny se sítí jemných kapilár, nejmenších krevních cév. Určité body na chodidlech odpovídají jistým orgánům a systémům v těle, jejichž stimulací lze tyto systémy a orgány posilovat a léčit.

Detoxikace je založena na bioenergetické stimulaci různých tkání, orgánů a systémů, které potom mohou lépe vykonávat svoji detoxikační funkci.

Elektrolýza v lázni způsobuje uvolňování různých substancí v důsledku štěpení molekul vody. Ty se přemísťují k elektrodám, nebo jsou jimi vylučovány, a probíhá transformace, která vyústí ve srážení částeček ve vodě, změnu její barvy (závisí na kvalitě použité vody - voda se nemusí zbarvovat), ionizační proces a uvolňování plynů, a to silně ovlivňuje náš organismus. Bioenergetické proudění vyvolané v těle má stimulující účinek a velmi výrazně přispívá ke zlepšení mikrocirkulace krve, může pomoci odstranit překážky a podpořit činnost tkání, orgánů a systémových funkcí.

Elektrolýza způsobuje srážení částeček rozpuštěných ve vodě stejně jako těch, které jsou na kůži či v pórech nohou (resp. rukou) ponořených ve vaničce. Voda se díky svému obsahu iontových solí zmagnetizuje, a protože toto elektromagnetické pole je zachytáváno tělními tekutinami, šíří se do celého těla. Četné reflexní zóny na nohou (resp. rukou) jsou ve vaničce stimulovány elektromagnetickou energií a tyto stimuly se přenášejí do různých orgánů a systémů. Ionizační detoxikace nabízí rychlou, účinnou a bezpečnou metodu stimulace a vyvážení bioenergetických polí těla, zlepšuje funkčnost orgánů a podporuje autodetoxikaci.

Průběh detoxikace: Především je nutné konzultovat, zda je tato metoda vhodná a může se klientovi doporučit. Klient vyplní dotazník, a seznámí se s indikacemi a kontraindikacemi, průběhem detoxikace.

Je nutné odložit veškeré kovové předměty a předměty vyzařující jakékoli elektromagnetické pole, např. mobilní telefon, nebýt pod vlivem alkoholu, min. půl hodiny před detoxikací nekouřit, při detoxikaci pít hodně vody a maximálně relaxovat.
Pokud je vše v pořádku, dá klient své nohy do lázně s teplou vodou. Po zapnutí přístroje začne probíhat v lázni elektrolýza provázená ionizací vody.

Takto vytvořené bioenergetické pole je přijímáno tělem skrze nohy a rozváděno dále do celého těla a to hned několika způsoby. Zaprvé, jsou stimulovány veškeré reflexní zóny a akupunkturní body, jenž se nacházejí na chodidlech (příp. dlaních) a tím se velice účinně stimulují i jim odpovídající orgány a systémy v těle, dále pak je toto pole rozváděno nervovým systémem, ve kterém se odstraňují různé bloky, a na který tato terapie blahodárně působí. Především je však toto bioenergetické pole přijímáno krví, u které významě zlepšuje schopnost mikrocirkulace a dalšími tělesnými tekutinami, kterými je posléze dále šířeno do celého těla, ke všem orgánům a systémům, které jsou takto stimulovány a začínají správně a intenzivně pracovat na vyčištění těla od škodlivých látek a toxinů, jenž se během života v našem těle nahromadily.

Během detoxikace mohou lidé pociťovat nejrůznější pocity. Někteří, zvláště pak více citliví lidé, cítí lehké mravenčení nebo píchání na ploskách nohou. Většina lidí však cítí pouze velmi příjemnou teplou lázeň. Následně po aplikaci detoxikační lázně se lidé cítí velice dobře, odpočatě s pocitem lehké ospalosti.

Zabarvení vody: Četné reflexní zóny na nohou (resp. rukou) jsou ve vaničce stimulovány elektromagnetickou energií a tyto stimuly se přenášejí do různých orgánů a systémů. Výsledkem je uvolnění usazenin a odpadních látek a přirozená stimulace orgánů, které mají na starosti odvodňování a vylučování škodlivých látek z těla.

Výskyt barev, bublin a změn povrchového napětí vody stejně jako změny hodnot pH vody naznačují, že ve vaničce detoxikačního přístroje probíhá elektrolýza a vytvořilo se v ní elektromagnetické pole. Voda ve vaničce zezelená, jakmile působením elektrod v mřížce přesáhne hodnotu pH 8. Hnědý kal na hladině je zapříčiněn narušováním kovových elektrod elektrolýzou. Přítomnost mastných skvrn prozrazuje uvolňování drobných kapének tuku z podkožních tkání.

Během detoxikační kúry může docházet k zbarvování vody v lázni a to většinou do žluta, hněda, hnědozelena nebo i do černa. Toto zbarvení vody je pouze vedlejší produkt detoxikační kúry a nemá na ní žádný vliv. Postupné zbarvování je způsobeno chemickými reakcemi vyvolanými elektrolýzou vody. Na toto zbarvení má vliv především chemické složení vody (tvrdost vody, obsah minerálů, kovů, nečistot a organických látek), dále pak pH vody, stáří použité ionizační mřížky a v poslední řadě toto zbarvení také částečně ovlivňuje agresivita a složení potu na nohou klienta. Žádné testy prováděné s tímto přístrojem nezjistily, že by bylo cokoli během detoxikační kúry vylučováno z těla klienta do lázně prostřednictvím jeho nohou, vyjma velice malého množství potu a látek obsažených v pórech nohou. Člověk je při kúře a nějaký čas po ní čištěn a detoxikován přirozenými cestami, tedy ledvinami (močí), kůží (potem) a plícemi (dýchání). Proto je velice důležité před, během a především po detoxikační kúře pít velké množství vody, aby se zajistilo odvedení uvolněných škodlivin a toxických látek pryč z těla.

Kontraindikace : Detoxikovat pomocí přístroje nesmí ten, kdo má v těle nějaký implantát fungující na baterie, jako je například kardiostimulátor. Obyčejný kovový implantát nevadí, pokud není voperován do ruky či nohy nebo do jiné části těla, přímo ponořené do lázně. Dále by tento přístroj neměli užívat lidé, kteří berou léky na úpravu srdečního rytmu nebo kteří trpí hemofilií, potom epileptici a osoby s transplantovanými orgány nebo bypassem, které mají předepsány léky proti odmítavé reakci organismu. Rovněž lidé užívající dlouhodobě léky k udržení základních životních funkcí. Neměly by jej používat ani těhotné ženy, protože přístroj je určen pro práci pouze s jedním bioelektrickým systémem, neboť každý systém má svoje osobité vlastnosti. V případě těhotných žen existují dvě bioelektrická pole, která se mohou vzájemně ovlivňovat.

Detoxikační koupel také nepoužívejte při akutních stavech těchto nemocí:

Oblast hlavy: všechna mozková postižení včetně Alzheimera, poškozené oční pozadí, úrazy krční páteře, vyhřezlé plotýnky

Oblast hrudi: tuberkulóza, opakovaně přechozené zápaly plic, rakovina v této oblasti. 
Břišní dutina: vážná vředová onemocnění žaludku a dvanácterníku, všechny koliky (žlučníku, ledvin, střev)

Oblast pánevního dna: všechny čerstvě vyoperované ženské orgány (vaječníky, děloha, vejcovody) a u mužů čerstvě vyoperovaná prostata - do doby než se organismus konsoliduje. 
Nohy: trombózy a těžké křečové žíly (hrozí nebezpečí embolie)

Obecně lze říci, že léky na stimulaci imunitního systému, regulaci určitého nedostatečně fungujícího orgánu nebo na povzbuzení detoxikace jsou považovány za kompatibilní s iontovou koupelí.
Jste-li ovšem na pochybách, poraďte se s lékařem.

Doporučené indikace
• Normální doporučené užívání – jednou až třikrát týdně u normálně silných osob a jednou týdně u velmi slabých osob.
• Akutní respirační potíže, třikrát týdně.
• Chronické respirační potíže, jednou týdně.
• Akutní hepatitické problémy, třikrát týdně.
• Chronická hepatitida, jednou týdně.
• Chřipka u pacientů se silnou konstitucí, dvakrát denně dva až tři dny.
• Chřipka u pacientů se slabou konstitucí, jednou za dva dny.
• Chronické oběhové problémy, jednou týdně.
• Zažívací problémy, dvakrát týdně.
• Po vypití velkého množství alkoholu nejdříve za dva dny.
• Při potížích souvisejících se stresem třikrát týdně.
• U nemocí nebo infekcí močových cest (například u cysticidy) považujeme za optimální dvě až tři kúry týdně, dobré je pít přitom brusinkovou šťávu.
• Ženské nemoci, dvakrát až třikrát týdně, není-li pacientka příliš slabá, jinak pouze jednou týdně.
• Mužské nemoci, dvakrát až třikrát týdně.
• Artritida a revmatické potíže, dvakrát nebo třikrát týdně; u geriatrických nebo velice těžkých případů dbejte na to, aby pacient detoxikoval poprvé nohama a podruhé rukama.
• Bolesti hlavy lze zpravidla odstranit dvěma kúrami týdně.

Pravidelné detoxikační koupele podporují přirozené tělesné dekontaminační procesy, snižují množství škodlivých metabolitů a acidózu tj. kyselost lidského organismu, kterou lze měřit například pomocí lakmusového papírku. Většina lidí pozná výhody a účinky hned napoprvé.

Léčebné koupele jsou obzvlášť vhodné při poruchách krevního oběhu, zánětu žil, celulitidě, artritidě a bolestech kloubů, při špatném trávení a acidóze, alergiích, sinusitidě, špatné funkci jater a ledvin, migréně, chronické únavě, roztroušené skleróze, otravě těžkými kovy nebo příznacích předčasného stárnutí, při potížích souvisejících se stresem, při infekcích močových cest, při ženských problémech, při respiračních potížích a nastupující chřipce...

Pro akutní stav nemocí se doporučuje aplikovat 3x týdně, Po, St, Pá po dobu minimálně dvou týdnů. Pro chronické nemoci se doporučuje aplikovat 1-2x týdně, pak týden pauza, potom opět 1-2x týdně atd.

Kuřákům, lidem s nadváhou nebo se zvýšeným množstvím toxinů v těle například jako důsledku pracovního prostředí se doporučuje rozšířit počet koupelí dokonce až na deset měsíčně, aby se tělo důkladně pročistilo. Jakmile je dosaženo rovnováhy organismu, doporučuje se pro udržení zdraví jednu koupel měsíčně.

IONTOVÁ DETOXIKACE NENÍ VHODNÁ PRO:

Epileptiky, osoby s kardiostimulátorem, osoby s implantovanými orgány, těhotné, mladší 10 let a osoby s otevřenými ranami či oděrkami na nohou.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky