7 čaker, čakry - Sidfit

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Esoterika
 
7 čaker
Čakry jsou energetické víry v těle každého člověka, kterými proudí energie jak z těla, tak do těla. Každý z nás má 7 hlavních čaker. Pokud se stane, že se některá čakra zablokuje, můžeme onemocnět nebo se nám začne hroutit některá životní situace nebo vztah a podobně.Každá čakra má svůj význam a ovlivňuje jinou část těla, jiný orgán a jiné vlivy na život a situace.
V čakrách se ukládá energie našich traumat a různých nepříjemných a bolestivých událostí, které jsme za život prožili. Z toho důvodu můžeme mít některé čakry touto energií zablokované. Naše životní energie jimi nemůže dostatečně proudit a blokuje se v těle, z čehož mohou vnikat různé bolesti nebo dokonce chronická nemoc. Proto je dobré čakry stimulovat a pročišťovat. Proudí li energie v čakrách správně, je dosaženo určité frekvence, která člověka otevírá psychickým schopnostem a vyšším duchovním úrovním.

První čakra
• Název: Múládhára, kořenová čakra
• Umístění: V poloviční vzdálenosti mezi řitním otvorem a šourkem, popř. na zadní straně děložního hrdla.
• Barva: červená, rudá
• Vůně: cedr, hřebíček
První čakra je spojená se zemí, její energií a s činnostmi, které se zemí souvisí. Může to být zemědělství, ale také např. činnosti nazývané jako konzumní způsob života. Je spojena s prožíváním nejzákladnějších aspektů existence jako je potřeba jíst, pít, být v bezpečí nebo v teple. Zablokovaná první čakra způsobuje, že má člověk málo síly – fyzické, duchovní i duševní.

Druhá čakra
Název: Svadhišthána, sakrální čakra
• Umístění: Zadní aspekt leží u dolního konce páteře, přední aspekt nad ohanbím (centrum kříže)
• Barva: oranžová
• Vůně: ylang-ylang, santal
Někdy se též hovoří o sexuální čakře. Má na starosti emoce, mezilidské vztahy, sexuální energii a tvořivé síly. Zablokování v této čakře způsobuje sexuální chladnost a potlačování emocí, ale platí to i opačně, potlačování emocí zablokuje tuto čakru.

Třetí čakra
• Název: Manipúra, solar-plexus čakra
• Umístění: Zadní aspekt se nachází na úrovni solar plexu na vnitřní straně páteře, přímo za solar plexem, přední aspekt leží na solar plexu.
• Barva: žlutá až zlatožlutá
• Vůně: levandule, rozmarýn, bergamot
Je sídlem vůle osobnosti, citových vazeb a mentálních pochodů. Zablokování vede k pocitům ztráty odvahy, porážky, ztráty svobodné vůle, vytváření falešných představ a negativních myšlenkových konstrukcí.

Čtvrtá čakra
• Název: Anáhata, srdeční čakra
• Umístění: Zadní aspekt je na vnitřní straně páteře přímo za středem hrudníku, přední naproti srdci.
• Barva: zelená, růžová, zlatá
• Vůně: růžový olej
Jedná se o čakru lásky a vztahů. Jde jak o vztahy k sobě, tak k druhým lidem, ale i k celému světu. Její blokace způsobuje neschopnost lásku dávat i přijímat.

Pátá čakra
• Název: Višúddha, krční čakra; komunikační centrum
• Umístění: Zadní aspekt leží na spojnici páteře a medully oblongaty, v cervikálním pletenci přímo za krční jamkou, přední se nachází na ohryzku.
• Barva: světle modrá, stříbrná, zelenavě modrá
• Vůně: šalvěj, eukalyptus
Na starosti má mít komunikaci a projevy vůle v životě. Zablokování vede k neschopnosti se vyjádřit – vady řeči i prázdné myšlenky.

Šestá čakra
• Název: Ádžňá, čelní čakra
• Umístění: Přední aspekt – na čele mezi obočím, zadní naproti na temeni hlavy (třetí oko)
• Barva: indigově modrá, žlutá, fialová
• Vůně: máta peprná, jasmín
Tato čakra se spojuje s intuicí a duchovními silami jednotlivce. Nedostatečná funkce pak vede k přízemním myšlenkám a k odmítání duchovna a esoterična.

Sedmá čakra
• Název: Sahasrára, temenní čakra
• Umístění: Je umístěna na vrcholku hlavy (jako koruna), směřuje vzhůru
• Barva: fialová, bílá, zlatá, ultrafialová
• Vůně: kadidlo, lotos
Funkcí sedmé čakry má být příjem energie z kosmu. Je sídlem božské dokonalosti v člověku. Do harmonie se dostane, když jsou v harmonii všechny ostatní čakry.

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky