Osvodození duše i těla - Sidfit

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Esoterika
 
Terapie a osvobození duše i těla
Miluška Tapšíková (Milu Tap) a Miluška Siedeková (Milu Sie)

Terapie, osvobození a uzdravení duše, mysli i těla. Téměř každého člověka omezují a ovlivňují v různých oblastech jeho života nepříjemné a negativní aspekty, potýká se s problémy ve vztazích, v práci, v různých oblastech, neví jak dál, trápí ho fyzické, psychické finanční či jiné obtíže, strachy, úzkosti atd. Tyto těžkosti dokážeme zpracovat a dovést k očištění a uzdravení. Zajímá-li Vás jak, nahlédněte níže:

Terapie – osvobození duše
Ve spolupráci a spojení energií nás dvou Vám dokážeme uvolnit bloky a negativní energie jak na duši, tak na těle.
Díky naší metodě práce s energiemi a spojením našich schopností dokážeme uzdravit Vaše tělo, mysl i duši očištěním a odstraněním negativních energií, bloků a programů, které na sebe Vaše duše nabalila během své existence mnoha způsoby, vlivy a aspekty, které byly a jsou součástí běžného života a celého Vašeho bytí.
V konečném důsledku dochází například k nemocem, disharmonii vztahů, narušené psychické stránce, prožívání různých strachů a stresových situací, chudobě, neschopnosti uplatnit se v profesní oblasti atd.

Základním stavebním kamenem jsou kořeny a uzemnění každé bytosti. Vzhledem k obnoveným energiím téměř každá bytost o své kořeny přišla, nebo je vůbec neměla. Proto je základem vytvořit kotvu, spojit se s Matkou Zemí a vytvořit kořeny nové. Toto je prvním základním krokem, kterým začínáme a dle situace a zaměření daných potíží pracujeme dále.

Zde vysvětlíme postup, jak pracujeme a osvobozujeme Vaši duši a rozpouštíme její pouta od daných omezení, problémů, bloků, strachů, nemocí, disharmonie atd.
(Upozorňujeme Vás, že tato metoda nenahrazuje léčbu. V případě léčby a užívání medikamentů je třeba svůj stav dle proměny přizpůsobovat léčbě a případně ji postupně snižovat. Vše je nutno řídit dle Vašeho stavu a jeho případné proměny.)


 
 
 
 
 
Postup působení a terapie:

Klient se pohodlně usadí, uvolní.
Milu Tap nejdříve vytáhne veškeré negativní energie – v oblasti hlavy, rukou a nohou. Energie se propojí do kruhu, kde se objevuje jakási zářivá žlutá žlutobílá barva.

Mezi tím Milu Sie vytváří ve spolupráci s Matkou Zemí klientovi kořeny, zharmonizuje a zaktivuje čakry (energetické body v těle). Zároveň se zharmonizuje a zaktivuje klientova aura.

Poté Milu Tap vytahuje z oblasti hlavy (ne 5 bodech) dané problémy – film, který si klient dle daného problému představí a pouští si ho v hlavě jako představu nebo film. Odtud Milu Tap vytáhne veškeré negativné energie a zároveň vidí, co se tam děje, jak co klient pouští, co se objevuje. Nemusí bát nutně viděn konkrétní problém, ale je vidět, jak se s ním pracuje a co se v klientově představě a duši ve spojení s tímto problémem děje, jak to probíhá, zda to odchází, nebo se to drží atd.
Samozřejmě se během toho s klientem komunikuje a vše ladí tak, aby se vše otevřelo, ukázalo a aby klient cítil a pochopil, co se kde jak děje a jak to působí.

Následně Milu Sie zkontroluje přivtělené a přidružené entity i klienta (přivtělené a připoutané duše), které se svolením klienta osvobodí a odvede domů do světla, čímž osvobodí klienta i danou duši.
Milu Sie požádá nebesa o fialové a bílé léčivé světlo a o třináctý duhový paprsek bytostí duté země o pomoc, spolupráci, které se spojí se všemi zúčastněnými. Objeví-li se negativní temné energie, jsou díky této spolupráci odvedeny do země a kořeny klienta se otevřou a ukotví.
Dále Milu Sie vytvoří klientovi osobní i nebeskou ochranu. Osobní ochranu tvoří andělské energie, nebeskou Matka Země. Ochrana vychází od země – vychází bílé světlo od nohou klienta až do 3. čakry (oblast Solar plexu – slinivky), zde se spojí a spustí se až do 6. čakry (třetí oko uprostřed čela), zde se rozdvojí a tryská z člověka skrze hlavu nahoru ven jako vodopád, který tryská zpět dolu k nohám. U někoho se zastaví u země. Zde obvykle musí klient ještě přijít, aby se ještě pracovalo dále. Pokud jde světlo až do kořenů dovnitř do země, pak už je obvykle vše dokončeno.
V případě, že se energie zastaví u nohou, je potřeba postupně pracovat a působit.
U Milušky Tap je potřeba ještě druhé někdy třetí sezení, Miluška si své klienty i na dálku hlídá skrze načtené energie.
U Milušky Sie stačí často pouze jednou přímá práce, někdy dle situace a potřeby se dojedná další setkání.
Toto je velmi individuální, odvislé na stupni vývoje klienta a jeho stavu. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky