Reflexní terapie, diagnostika - Sidfit

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Masáže
 
Reflexní terapie plosky nohy.

Podpořte svoje zdraví i duševní pohodu – pomůže vám v tom reflexní terapie, která pomůže zmírnit, případně odstranit celou řadu zdravotních potíží a dostane do rovnováhy Vaší psychickou i fyzickou kondici.
Reflexní terapie plosek nohou je doplňkovou terapií využívající tlaku a masáží reflexních zón a ploch na nohou a rukách. Základní postupem je diagnostická hodinka, ve které pomocí promačkání všech reflexních bodů plosek nohou najdeme slabá místa ve vašem těle a na základě toho zvolíme správný postup reflexní masáže, který Vám maximálně pomůže zmírnit, případně odstranit vzniklé potíže.
Nohy a ruce jsou považovány za zrcadlo těla, a tlak na přesná místa reflexních bodů zakládá léčbu jim odpovídajících části těla. Reflexologie je holistická – celostní a bere každého pacienta jako individuum, nikoli jako soubor fyzických symptomů. Léčba jednotlivých orgánů prostřednictvím reflexní terapie nouhou spočívá v korigování celkové energie nerovnováhy v organismu.
Základy reflexní terapie vycházejí ze známého poznatku, že na všech zakončeních lidského těla existují reflexní plošky, odpovídající příslušným orgánům nebo oblastem těla. Dalo by se tedy říct, že chodidlo vlastně představuje celé lidské tělo.

Aplikací kontrolovaného tlaku na přesně vymezená místa na nohou může reflexolog identifikovat a léčit problémy kterékoli části těla či orgánu. Každý přesně definovaný reflexní bod je spojen s konkrétní časti těla prostřednictvím řady podélných a příčných zón. Podélné procházejí oběma nohama a rukama, to znamená, že existují místa náležející zónám přítomným v určitých částech těla, která spojují ramena a boky, nadloktí a stehno, loket a koleno, předloktí, lýtko a holeň, zápěstí a kotník, rukou a nohou. Tlak používaný při reflexní masáži není bolestivý, ale pacient může reagovat řadou pocitů.
Reflexolog používá bříška prstů a palce k aplikaci silného, nikoli ale hrubého tlaku na reflexní zóny na nohou, aby stanovil zdravotní stav každé části těla. Každý orgán, žláza a další fyziologické části mají svůj protějšek v reflexním bodu, skrz který může reflexolog objevit, zda vše funguje tak jak má a aplikovat přiměřený tlak, aby napravil případný problém. Léčba jednotlivých orgánů prostřednictvím reflexní léčby nohou spočívá v korigování celkové energetické nerovnováhy v organismu.
Reflexní léčba je založená na předpokladu, že tělo disponuje přirozenou formou energie, která pokud volně proudí, pomáhá udržovat optimální zdraví a podporuje úlevu. Ve zdravém těle je tato energie dynamická, a pokud narazí v daný moment na nějakou individuální potřebu, uvádí sama sebe do rovnováhy. Bohužel, tento ideální stav rovnovážné a volně proudící energie může být lehce narušen dodáním jakéhokoli negativního podmětu psychického či fyzického charakteru, který vyvolá podráždění a vytvoří se nejrůznější symptomy nedostatku pohody. Mezi faktory, které mohou mít negativní vliv na proud energie, patří v nemalé míře moderní uspěchaný styl našeho života.
Dle původem čínské teorie jsou reflexní zóny nervovými body spojenými orgány. Tyto reflexní zóny jsou po celém těle, ale nejúčinnější jsou na chodidlech, protože ta jsou nejvíce zatěžována a odjakživa jsou místem přímého kontaktu se zemí. Zejména pokud člověk chodil bos, uplatňoval systematicky na nerovném terénu své reflexní body. V dnešní době se ale podmínky velice změnily. Povrch země po kterém chodíme už není nerovný a naše chodidla chráníme botami a to často velice nevhodnými a tak člověk ztrácí nejpřirozenější styk se zemí a tudíž i s přírodou.

Jak terapie probíhá. 
V příjemném prostření našeho regeneračního centra je pacient uložen na lehátko. Pokud mu ovšem lépe vyhovuje poloha vsedě, lze lehátko upravit tak, aby se pacient cítil co nejlépe. Pro zachování tepelného komfortu pacienta používáme přikrývek. Dolní končetiny jsou pohodlně položeny tak, aby byly uvolněné všechny svaly. Jakékoli napětí svalů by mohlo negativně ovlivnit průběh terapie, proto dolní končetiny podložíme polštářkem tak, aby chodidlo bylo naprosto volné a dostupné pro práci s ním. Před vlastní reflexní terapií je možné ještě absolvovat koupel nohou.
V první hodině léčebného sezení provedeme takzvanou diagnostickou hodinku, která nám pomůže nalézt slabá místa v našem těle a stanovit individuální postup léčby pro každého klienta. Při další návštěvě se pak věnujeme reflexním místům, která jsou důležitá pro klientovu léčbu a s nimi propojenými dalšími reflexními body tak, aby celá procedura byla co nejefektivnější a klient cílil úlevu již po prvním sezení. Po ukončení terapie s ohledem na celkový stav klienta dohodneme případně další schůzku a doporučíme některé z přírodních elixírů a potravinových doplňků, které máme v naší nabídce, a klientovi pomohou k rychlejšímu zlepšení celkového stavu.
Reakce, které se objeví po reflexní terapii, jsou následkem celého komplexu ošetření a proto se vyznačují velkou pestrostí, vždy záleží na individualitě nemocného a na druhu jeho obtíží. Nejčastěji se objevuje mezi druhým a třetím ošetření. Většinou trvají několik hodin, maximálně 24 hodin, jen zcela výjimečně několik dní. Pokud se reflexní terapie provádí ve správném rozsahu a ve správné intenzitě, jsou všechny následné projevy známkou léčení. A to platí i tehdy, když jsou reakce přechodně bolestivé, nepříjemné a překvapivé.
Mezi reakce, které se mohou objevit patří: pocit uvolnění, klidnější spánek (někdy pacient usne přímo v průběhu terapie), zlepšení fyzického a duševního stavu, zklidnění pokožky, ale zároveň její vyšší aktivita neboť jejím povrchem se vylučují odpadní látky, proto se přechodně mohou objevit vřídky, v praxi to však znamená, že pokožka a podkožní tkáň reaguje na zvolenou léčbu. Krátkodobě se mohou vyskytnout i zvýšené teploty, což znamená mobilizaci sil organizmu k boji proti dané nepohodě, zvýšení však bývá krátkodobé a nemělo by se uměle potlačovat.
Četnost reflexní terapie
Četnost, dobu trvání, intenzitu a rozsah masáží nemůžeme v žádném případě u žádného klienta předem stanovit. Je to záležitost silně individuální. Předem vyhodnotit všechny možné vlivy je v podstatě nemožné. Není to dáno jen individualitou, ale také neustále se měnícím stavem klienta, nemluvě o neustálých změnách v okolí. Základním pravidlem tedy musí být, že pokud má léčba kladný vliv, má terapie smysl. Obecně přijímaný názor je, že průměrný počet ošetření by neměl překročit dvě až tři terapie týdně a celkový počet pak zhruba deset sezení.
Kdy je reflexní léčba nevhodná.
Reflexní terapie je doplňkovou léčbou. V žádném případě jí nelze nahradit léčbu klasickou a zodpovědný reflexolog to nikdy netvrdí. Tato terapie je nevhodná při horečnatých onemocněních, trombóze, zánětu žil, těžké osteoporóze a v případě rizikového těhotenství, rovněž není doporučena v průběhu prvního trimestru těhotenství.
Účelem reflexní terapie je urychlit míru a objem tělesného vylučování, a proto může být na překážku předepsaným lékům. Je samozřejmé, že si uvědomujeme fakt, že léčba může ovlivnit klientovu reakci na léky, které jsou užívány při poruše činnosti štítné žlázy , při cukrovce, epilepsii a hypertenzi. Dávkování léků může být během reflexní terapie upraveno, v každém případě to však musí klient prodiskutovat se svým ošetřujícím lékařem. V případě že užíváte léky, nebo současně docházíte i na jiný druh alternativní terapie je nutné nás o tom informovat.
Přijďte si vyzkoušet účinnost reflexní terapie a poznejte sami na sobě účinky alternativní léčby v našem regeneračním centru.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky