Kinesiotaping - Sidfit

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Masáže
 
Kinesiotaping
         představuje v Česku poměrně mladou léčebnou techniku. Jedná se o techniku s použitím barevných pásek neboli tapů, kterou jsme mohli poprvé vidět před několika lety na tělech zahraničních sportovců během televizních přenosů z Olympijských her v Athénách. To jsme ještě nikdo netušili, že o čtyři roky později se tato technika stane obvyklou součástí léčby u nás, a to nejen sportovců, ale i běžné populace v rukách sportovního lékaře, ortopeda, fyzioterapeuta či maséra. Toto masové rozšíření sebou nese i riziko používání této zdánlivě jednoduché metody laiky, kteří nemají znalosti funkčních anatomických poměrů, či co hůř odborníky, kteří v domnění, že stačí někde tuto metodu okoukat a následně používat kinesiotaping ve své terapii, aniž by rozlišovali, zda ovlivňují sval, šlachu, vaz či fascii a jednotlivá stádia poranění.
Dále bych chtěl ujasnit, že pod pojmem kinesiotaping chápeme funkční tapování vyplívající z poznatků kineziologie jakožto vědy uznávající význam těla a pohybu při rehabilitaci a v běžném životě. Proto je tento funkční taping nazýván kiesiotaping. Svaly neslouží jen k pohybu těla, ale podílejí se také na řízení žilního oběhu, lymfatického toku, tělesné teploty atd. Z tohoto důvodu jakékoliv selhání správné svalové funkce vyvolá nejrůznější druhy zdravotních potíží. Kinesiotaping respektuje anatomické poměry a neurofyziologické zákonitosti. Při správném provedení kinesiotapingu se zkrátit doba hojení, urychlí se rehabilitace, omezí se možnost dalšího poškození a v neposlední řadě slouží jako prevence dalších poranění.

Jak kinesiotaping probíhá:
Na určenou partii těla se nalepí kinesio páska dle požadovaného účinku a zdravotního problému. Třením se aktivuje teplotně citlivé anti alergenní lepidlo. Páska na těle vydrží přibližně 5-7 dní.
Musíme však brát zřetel na individuální vlastnosti kůže každého jedince jako je potivost či Ph. Pokud máme na těle nalepený kinesio tape, měli bychom se vyvarovat sauny a hydroterapie.
Taping je vhodný po 7 dnech sundat a aplikovat nový. Při sundávání kinesio pásky z nalepené části těla je důležitá maximální opatrnost, aby nedošlo k poškození kůže. Celá procedura by se měla opakovat 3 – 5x dle zdravotního problému.

Co se při kinesiotapingu děje:
Aplikací kinesio tapu oslovujeme kožní receptory, krevní a mízní systém, svalovou a kosterní soustavu a také nervovou soustavu.
- krevní a mízní systém – snížení otoků, redukce zánětu, obnovení toku krve a lymfy
- kosterní soustava – zvýšení stability, zlepšení rozsahu pohybu, redukce bolesti, centrace kloubu
- svalová soustava - aktivace svalové kontrakce u paréz, inhibice svalového tonu k redukci únavy u přetížených svalů.

Kdy nám kineziotaping může pomoci:
Při bolest přetížených svalů.
Při bolest kloubů
Při Verte ro-algický syndromu, bolesti zad a páteře
Při distorzi – podvrtnutý kotník
Při redukce otoků a modřin
Při entezopatii, burzitidy – tenisový loket
Při kloubní nestabilitě kolena
Při úžinovém syndromu karpálního tunelu
Při deformity nohy a prstů – vbočený palec
Při periferní a centrální paréze – po CMP
Při podpoře klenby nohy - plochá noha


Kdy se kinesiotaping nedoporučuje:
Při otevřených ránách a kožních defektech
Při malignitě
Při hluboké žilní trombóze
Při alergii
Při pigmentové névy
Při ekzémech
Při dermatitidě
Při horečce
Při spálené kůže od slunce

Pokud se po aplikaci tapu objeví alergická reakce, doporučuje se tape ihned odstranit.

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky